Kostenplaatsen

    Als je kostenplaatsen wilt toepassen, dan kun je dit doen door het billingId te gebruiken. Bij iedere individuele order kun je een billingId meegeven.

    Bijvoorbeeld je hebt een campagne voor "Kerst 2024" en je wilt alle kosten voor deze campagne apart gespecificeerd terugzien op je factuur. Geef dan als billingId "Kerst 2024" mee aan die orders.

    Zie ook het JSON voorbeeld.

    P.S. gebruik het billingId niet voor unieke ID's.