Rate Limiting

    Tenzij anders vermeld in de API documentatie, hebben alle endpoints een rate limit van 60 verzoeken per 30 seconden.

    Een uitzondering is het create order endpoint, welke GEEN rate limit heeft.