Adresvalidatie

De Print.one API biedt ondersteuning voor adresvalidatie wanneer je een verzoek probeert in te dienen. Er is een algemene adresvalidatie die voor alle landen wordt uitgevoerd, maar ook adresvalidatie voor enkele specifieke landen. Details over al deze validaties vindt je hieronder.

Standaard Adresvalidatie

Standaard validatie wordt voor elk land uitgevoerd, tenzij anders aangegeven.

Standaard checken we voor elk adres of de straat een huisnummer bevat. Bovendien checken we ook of de postcode niet leeg is.

Juiste voorbeeld:

Voorbeeld van een juist adres
1{
2
3 "name": "John Doe",
4
5 "address": "Kerkstraat",
6
7 "addressLine2": "Afdeling Financiën",
8
9 "postalCode": "1234 AA",
10
11 "city": "Amsterdam",
12
13 "country": "Netherlands"
14
15}

Verkeerd voorbeeld:

Voorbeeld van een verkeerd adres
1{
2
3 "name": "John Doe",
4
5 "address": "Kerkstraat", <--- Zie hoe het huisnummer ontbreekt
6
7 "addressLine2": "Afdeling Financiën",
8
9 "postalCode": "", <--- Zie hoe de postcode ontbreekt
10
11 "city": "Amsterdam",
12
13 "country": "Netherlands"
14
15}


Nederland

Voor Nederland controleren wij of de postcode het juiste formaat heeft. Nederlandse postcodes bestaan uit vier cijfers gevolgd door twee letters. De afstand tussen de cijfer- en letterdelen doet er niet toe. Het lettergedeelte kan in hoofdletters of kleine letters staan; dit heeft geen invloed op het validatieproces. Wij zorgen voor de juiste opmaak.

Juiste voorbeelden:

 • 1234 AA

 • 1234AA

 • 1234 AA

 • 1234aa

 • 1234Aa

Bronnen:


Duitsland

Voor Duitsland checken wij of de postcode het juiste formaat heeft. In Duitsland bestaan de postcodes uit 6 cijfers. Deze gaan van 01000 t/m 99999.

Let bij het uitlezen van spreadsheets op dat postcodes in Duitsland kunnen beginnen met een 0. Spreadsheet software zoals Excel kan deze nul soms weghalen als de cel geformateerd is als nummer.

Juiste voorbeelden:

 • 01000

 • 99999

 • 12345

Bronnen:


België

In België checken we of postcodes van het juiste formaat zijn. Postcodes in België gaan van 1000 t/m 9992.

Juiste voorbeelden:

 • 1000

 • 9992

 • 1234

Bronnen: